VISIE

Vanuit onze visie willen we op IKC Aventurijn peuterspeelzaalopvang aanbieden. Samen met onderwijs en opvang organiseren we het aanbod voor de peuters.

We zien dat er onder kinderen en collega’s verbinding ontstaat door ons aanbod op deze manier vorm te geven. Kinderen raken bekend met de omgeving van onderwijs en kunnen op die manier daar naar toegroeien. Het biedt de kinderen sociale uitdagingen omdat ze met meer kinderen samen hun activiteiten doen in een spelende omgeving. We vinden het belangrijk om de eigenheid van peuters te zien en in het aanbod bij hen aan te sluiten. Bewegend en spelend leren vinden we hierin van belang. We zorgen voor een afwisselend aanbod met materiaal en in spel.

In het pedagogisch werkplan lees je meer over de dagindeling.

DOELGROEP

We bieden peuterspeelzaal aan kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Ouders sluiten hiervoor een Peuterspeelzaalcontract af met KleurRijk.

PRAKTISCH

IKC Aventurijn biedt tot aan de zomervakantie 2022 peuteropvang aan op de maandag en de dinsdag. Vanaf de zomervakantie 2022 bieden we op maandag, dinsdag en de donderdag peuteropvang aan.

De peuters starten om 8:30 bij het KDV en gedurende de ochtend bieden we een peuterprogramma aan, samen met onderwijs. Om 12.00u sluiten we de ochtend af.

Tijdens de ochtend krijgen de kinderen fruit en drinken voor de ochtendpauze.

Wil je meer informatie over de peuterspeelzaal of één van onze andere opvangvormen, neem dan contact op door te mailen naar aventurijn@kleurrijk.nl.