• We investeren in de relatie met ouders en we creëren contactmomenten voor ouders onderling, zodat ze elkaar leren kennen.
  • We realiseren ons dat we in het belang van het kind, inzichten van ouders en professionals nodig hebben.
  • We hebben oog voor diversiteit en van daaruit kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is.
  • We zijn zichtbaar en toegankelijk, openheid en transparantie vinden we van belang.

Informatievoorziening

  • Parnassys is het administratieve systeem voor het onderwijs waarin we een dossier van uw kind bijhouden. Naast de NAW gegevens verwerken we hierin de ontwikkelingsgegevens en zetten we verslaglegging van gesprekken met ouders en eventueel externen. Voor ouders is dit systeem inzichtelijk.
  • Parro (voor onderwijs)  en Konnect (voor opvang)  zijn apps waarmee we met ouders communiceren over praktische zaken en informeren over het reilen en zeilen in de klas. Ouders kunnen medewerkers ook via deze app benaderen over praktische zaken. 
  • Via een nieuwsbrief informeren we ouders regelmatig over onderwerpen die op dat moment relevant zijn.
  • Uitgebreide informatie over de Aventurijn kunt u vinden in de schoolgids. Op de website vindt u de informatie in het kort.
  • We zijn te volgen via Instagram en Facebook.

Ouderraad

De ouderraad is een instantie voor en van ouders. De ouderraad bestaat uit ouders van opvang en onderwijs, medewerkers van opvang en onderwijs en de directeur. De ouderraad denkt mee over belangrijke (beleids) onderwerpen die op het kindcentrum aan de orde zijn. Daarnaast vormt de ouderraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Ouders van de ouderraad stellen zich hieronder aan u voor.

 

Mattheo en Evelien 
Wij zijn Mattheo en Evelien en zijn ouders van zoon Joshua (4 jaar) en dochter Norah (2 jaar). Na de zomervakantie gaat Joshua naar de Aventurijn en daar heeft hij ontzettend veel zin in. Als ouders zijn wij vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van het integraal kindcentrum. Wat ons aanspreekt aan de Aventurijn is dat kinderen daar mogen ontwikkelen en bloeien in een omgeving waar leerkrachten en de andere kinderen geloven in dezelfde God. Dat er door Zijn ogen gekeken wordt naar elk kind dat Hij zo uniek en mooi gemaakt heeft. Die eenheid zorgt ervoor dat het geloof niet alleen verweven kan worden in elke schooldag, maar ook de basis is van de omgang met elkaar als kinderen, leerkrachten en ouders. Ook mogen de kinderen gaan leren om God’s liefde uit te delen aan anderen. We kijken uit naar het moment dat de schooldeuren open gaan!

Edwin en Janine
Wij zijn Edwin en Janine. Ouders van Abel (bijna 4 jaar) en Sari (1 jaar) en wonen op een hele fijne plek in Nunspeet.

Wij hebben zin om de basisschoolperiode van onze kinderen te gaan beleven op de Aventurijn. We hopen dat we samen een mooi avontuur mogen gaan beleven op dit geloofwaardige kindcentrum. Wij geloven dat school een verlengstuk van thuis mag zijn. Een plek waar je jezelf mag zijn, je mag ontwikkelen, het leven mag vieren met mensen om je heen: kinderen, ouders en professionals die God dienen en Hem meedragen in zijn of haar hart. Een plek die de liefde van God voor de mens en zijn omgeving uitstraalt!

Wilt u in contact komen met ouders van de ouderraad? Dat kan! Stuur een mail naar sr.aventurijn@florion.nl en ze zullen z.s.m. contact met u opnemen.