CKO KleurRijk vindt het belangrijk om een kleinschalige en huiselijke plek te creëren, waar kinderen plezier maken en zichzelf kunnen zijn. In hun christelijke visie gaan zij uit van de volgende vier basisprincipes:

  • Elk kind is uniek
  • Elk kind is waardevol
  • Elk kind heeft talenten
  • Elk kind heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen

Wil je meer weten opvang op de Aventurijn en hoe dit praktisch vormgegeven wordt? Lees er meer over op onze pagina op de website van Kleurrijk kinderopvang.
Daar vind je onder andere informatie over tarieven, de werkwijze van Konnect (ouderportaal) en het algemene klachtenbeleid van KleurRijk.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geliefd voelen, waardoor ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen.