CKO KleurRijk vindt het belangrijk om een kleinschalige en huiselijke plek te creëren, waar kinderen plezier maken en zichzelf kunnen zijn. In hun christelijke visie gaan zij uit van de volgende vier basisprincipes:

  • Elk kind is uniek
  • Elk kind is waardevol
  • Elk kind heeft talenten
  • Elk kind heeft anderen nodig om zich te ontwikkelen
We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geliefd voelen, waardoor ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en ontwikkelen.

Wil je meer weten opvang op de Aventurijn en hoe dit praktisch vormgegeven wordt? Lees er meer over in onze werkplannen en ons ‘veiligheids- en gezondheidsbeleid’:

Pedagogisch werkplan KDV/PSZ Aventurijn
Pedagogisch werkplan BSO Aventurijn
Algemeen Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bijlage bij veiligheids- en gezondheidsbeleid – locatiespecifiek Aventurijn

Wil je meer weten over CKO KleurRijk? Bekijk het filmpje hieronder of ga naar de website.

Op de website vind je onder andere meer informatie over onze tarieven, de werkwijze van Konnect (ouderportaal) en het algemene klachtenbeleid van KleurRijk.