God schiep ons naar Zijn beeld. Zo veelzijdig als God is, zo mogen wij als Zijn kinderen allemaal iets van Hem laten zien in onze omgeving.

Aventurijn is een christelijk kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De medewerkers willen vanuit hun geloof uitdragen dat de kinderen die opvang en/of onderwijs krijgen, uniek zijn gemaakt door onze Schepper. Ons verlangen is dat de kinderen zichzelf mogen leren kennen, omdat ze gekend zijn door God.

Kinderen ontdekken bij ons hoe ze van waarde kunnen zijn voor zichzelf en de ander. Hoe ze zich kunnen verhouden tot de mensen om hen heen en tot de natuur. We dragen bij aan het verkennen van een stukje van de wereld en we helpen ze ontdekken hoe ze zelf een van betekenis kunnen zijn vanuit een christelijke basis.

Omdat God van ons houdt en met ons verbonden wil blijven, zoeken we ook de verbinding met Hem. Dat doen we omdat we ons afhankelijk van Hem weten. We leren Hem kennen door uit de bijbel te lezen, te bidden en gesprekken met elkaar te hebben over de betekenis van God in ons leven.

Je ziet dit bij ons terug in de bijbelverhalen die we vertellen, de liederen die we zingen, de vieringen die we samen hebben. Bovenal willen we uitstralen dat ieder kind van waarde is voor zichzelf, in zijn eigen ontwikkelproces. We willen voorleven dat we elkaar zien in Gods liefde. Benieuwd naar de liederen die we samen zingen? Onze liedlijst staat op de pagina informatie documenten.

Aventurijn staat open voor ouders die de christelijke identiteit van opvang en school als verlengstuk zien van de opvoeding thuis. Als u overweegt uw kind bij ons aan te melden kunnen we elkaar in een kennismakingsgesprek beter leren kennen en krijgt u ons identiteitsdocument die u kunt ondertekenen. Dit identiteitsdocument is voor ons een borging voor medewerkers en ouders om onze identiteit blijvend te kunnen overdragen.

Wij staan voor geloofwaardig onderwijs. Waar we leven en werken als kinderen van God en mogen groeien in geloof.