De begin- en eindtijden zijn hetzelfde en alle kinderen blijven op school eten. De verplichte onderwijsuren die kinderen in hun schoolloopbaan moeten maken, worden zo evenredig verdeeld over alle jaren. Ouders van 4-jarigen hebben de mogelijkheid om hun kinderen nog deels thuis te houden, omdat zij niet leerplichtig zijn. De leerkrachten eten met de kinderen en zorgen voor de opvang tijdens de pauze.

Een dag ziet er als volgt uit:

7.30u – start opvang (VSO)
8.30u – start onderwijs
14.00u – einde onderwijs, start opvang (BSO)
18.30u – einde opvang

Waarom een vijf-gelijke-dagen-model?

Vijf gelijke dagen brengt de meeste rust en zorgt voor een duidelijk ritme. Dit maakt het voor kinderen, ouders en leerkrachten voorspelbaar en overzichtelijk. Uit onderzoek blijkt de volgende voordelen:

  • Er is een duidelijk dagritme; dit biedt meer structuur en rust voor de kinderen;
  • Er is een aaneengesloten rooster met dezelfde professionals: dit zorgt voor duidelijkheid en continu├»teit. Pauze met eigen leerkracht heeft een positief effect op het groepsklimaat;
  • Een positief effect op de onderwijskwaliteit: de dag is in zijn geheel korter, waardoor kinderen een hoger concentratieniveau bereiken;
  • De beschikbare lestijd kan effici├źnter worden benut: er is minder versnippering en er zijn minder schakelmomenten;
  • Het gemeenschapsgevoel wordt vergroot, doordat alle kinderen dezelfde schooltijden hebben;
  • Er is meer tijd beschikbaar voor een aantrekkelijk en gevarieerd BSO aanbod of voor andere activiteiten na schooltijd.

Naast de genoemde pedagogische en didactische voordelen, heeft het ook een positief effect op de organisatie in zijn geheel. Het is makkelijker te organiseren, dagen zijn uitwisselbaar en de leerkrachten hebben na 5,5 uur recht op pauze. Dit betekent dat ze pas een langere pauze hebben na schooltijd en dus onder schooltijd steeds bij hun groep zijn. Tot slot heeft het een positief effect op de verkeersstromen en verkeersveiligheid.