Missie

Het is ons doel dat kinderen zich cognitief en sociaal ontwikkelen zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. In deze ontwikkeling zien wij als basis dat de kinderen mogen ontdekken wie hun Schepper is. We vinden het van belang dat kinderen zichzelf leren kennen, dat ze leren dat ze van waarde zijn en dat ze door God gekend zijn. We willen kinderen een veilige, vertrouwde omgeving bieden. Zo kan elk kind zich ontwikkelen en zijn/haar eigen unieke kwaliteiten inzetten om in de eigen omgeving van betekenis te kunnen zijn in Gods wereld.

Visie

Onze visie samengevat in vier woorden:

  • Verkennen: met de kinderen verkennen we de wereld dichtbij of wat verder weg. Kinderen (laten) ontdekken en beleven in een rijke leeromgeving.
  • Vieren: verwonderen en vieren wat God voor ons betekent en wat Hij gedaan heeft. 
  • Verbinden: continu verbinding zoeken in de relatie met elkaar en God. Dit is o.a. zichtbaar in de verbinding tussen opvang en onderwijs, korte communicatielijnen met ouders en het aan elkaar koppelen van onderwijsgebieden voor betekenisvol onderwijs. 
  • Eigenheid: we geloven in de uniciteit van elk kind, met eigen kwaliteiten door God geschapen.