Naast onze kernwaarden en christelijke identiteit, staan aandacht en een veilige omgeving centraal. We bieden de kinderen een huiselijke sfeer en een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Samen met de kinderen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gezien weten en dat ze zichzelf kunnen zijn. We willen kinderen de ruimte bieden om mogelijkheden te ontdekken en creativiteit te ontwikkelen.

Opvang en onderwijs werken nauw samen. Binnen het IKC spreken we dezelfde taal, dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. Er bestaan korte lijntjes tussen opvang en onderwijs, waardoor er (indien nodig) een goede overdracht plaats vindt. Tijden studie- en vrije dagen van het onderwijs bieden wij opvang aan.

Wil je meer lezen over hoe een middag op de BSO eruitziet, bekijk dan eens ons pedagogisch werkplan van de BSO.