Wat leert uw kind?

Het aanbod van de lesstof is gevarieerd over de ontwikkelingsgebieden. Kinderen ontwikkelen zich op motorisch, cognitief, sociaal- en emotioneel gebied. Deze gebieden zijn met elkaar verbonden en door middel van een thematisch aanbod spreken we alle gebieden aan. We hanteren de kerndoelen als richtlijn om te komen tot een beredeneerd aanbod.

Hoe leert uw kind?

Jonge kinderen van 4-6 jaar leren doordat ze spelend de wereld om hen heen ontdekken. We bieden kinderen een rijke leeromgeving waardoor kinderen zich sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch ontwikkelen. Voor deze 4 gebieden, die elk weer onderverdeeld zijn in ontwikkelingsgebieden, bieden we allerlei werk- en spelvormen aan. Daarbij zoeken we geschikt materiaal zodat het leren voor elk kind uitdagend wordt en blijft.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Juist bij jonge kinderen zijn die verschillen goed te zien. De eigenheid van het kind is belangrijk voor ons en we observeren de kinderen zodat we weten en zoeken welk nieuw aanbod er nodig is om te blijven groeien. 

Ons aanbod bieden we zo veel mogelijk thematisch aan. Als we betekenisvolle activiteiten inzetten en met elkaar verbinden ontwikkelen de kinderen kennis en vaardigheden die ze kunnen toepassen op allerlei gebieden. Klik op onze padlet om meer te lezen over waarom wij voor thematisch werken kiezen en hoe we dit vorm willen geven in de praktijk.