Door het peuteraanbod samen met onderwijs te organiseren, zien we dat er onder kinderen en collega’s verbinding ontstaat. Kinderen raken bekend met de omgeving van onderwijs en kunnen op die manier laagdrempelig daar naar toegroeien. Het biedt de kinderen sociale uitdagingen omdat ze met meer kinderen samen hun activiteiten doen in een spelende omgeving. We vinden het belangrijk om de eigenheid van peuters te zien en in het aanbod bij hen aan te sluiten. Bewegend en spelend leren vinden we hierin van belang. We zorgen voor een afwisselend aanbod met materiaal en in spel.

Ben je benieuwd naar hoe een ochtend op de peuteropvang er uit ziet? Lees er meer over in ons pedagogisch werkplan.

Werken met thema’s
Zowel op het kinderdagverblijf als op de peuteropvang werken wij met thema’s gedurende het jaar. De thema’s proberen we zo veel mogelijk met opvang en onderwijs af te stemmen en daarbij maken we gebruik van elkaars expertise.


Met het thema sluiten wij aan op de belevingswereld van de kinderen en stimuleren wij de beschreven ontwikkelingsgebieden op een speelse manier. Dit doen wij door het maken van een thematafel of plank, knutselwerkjes, liedjes, versiering, het lezen van een verhaal wat bij het thema past en met een kringactiviteit (peuteropvang). Het thema is de leidraad voor de kring activiteiten.

Het kinderdagverblijf en de peuteropvang proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s die in het onderwijs aanbod komen. Hierbij houden wij rekening of dit thema passend is voor de belevingswereld van de peuters, zo nodig wordt hierop aangepast. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Te denken valt aan knippen, kleuren, scheuren of verven. We werken met verschillende materialen om de kinderen uit te dagen en hier kennis mee te laten maken. Naast de thema’s vieren wij de feestdagen en christelijke feestdagen. Met de feestdagen wordt er een passend bijbelverhaal gelezen. De kinderen zullen na het bijbelverhaal een kleurplaat of knutselactiviteit maken.