• We investeren in de relatie met ouders en we creëren contactmomenten voor ouders onderling, zodat ze elkaar leren kennen.
  • We realiseren ons dat we in het belang van het kind, inzichten van ouders en professionals nodig hebben.
  • We hebben oog voor diversiteit en van daaruit kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is.
  • We zijn zichtbaar en toegankelijk, openheid en transparantie vinden we van belang.

Informatievoorziening

  • Parnassys is het administratieve systeem voor het onderwijs waarin we een dossier van uw kind bijhouden. Naast de NAW gegevens verwerken we hierin de ontwikkelingsgegevens en zetten we verslaglegging van gesprekken met ouders en eventueel externen. Voor ouders is dit systeem inzichtelijk.
  • Parro (voor onderwijs)  en Konnect (voor opvang)  zijn apps waarmee we met ouders communiceren over praktische zaken en informeren over het reilen en zeilen in de klas. Ouders kunnen medewerkers ook via deze app benaderen over praktische zaken. 
  • Via een nieuwsbrief informeren we ouders regelmatig over onderwerpen die op dat moment relevant zijn.
  • Uitgebreide informatie over de Aventurijn kunt u vinden in de schoolgids. Op de website vindt u de informatie in het kort.
  • We zijn te volgen via Instagram en Facebook.

Ouderraad

De ouderraad is een instantie voor en van ouders. De ouderraad bestaat uit ouders van opvang en onderwijs, medewerkers van opvang en onderwijs en de directeur. De ouderraad denkt mee over belangrijke (beleids) onderwerpen die op het kindcentrum aan de orde zijn. Daarnaast vormt de ouderraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Wilt u in contact komen met ouders van de ouderraad? Dat kan! Stuur een mail naar sr.aventurijn@florion.nl en ze zullen z.s.m. contact met u opnemen.